Inleiding


In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.


De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.


Medical Art van Liempt handelend onder de naam M.A. BEAUTY

Doel gegevens

Ontvangers

Opslag periode

Beveiliging

Uw rechten

Plichten

Medical Art van Liempt handelend onder de naam M.A. BEAUTY (hierna te noemen M.A. BEAUTY).

U leest op dit moment de privacyverklaring van M.A. BEAUTY. M.A. BEAUTY is een salon gespecialiseerd in permanente make-up, het stijlen en verven van wenkbrauwen, medische tatoeages en cosmetische tatoeages.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door M.A. BEAUTY verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door M.A. BEAUTY, neem dan gerust contact op!

M.A. BEAUTY is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Brenda Buitenhuis.


Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door M.A. BEAUTY. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven

M.A. BEAUTY stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van M.A. BEAUTY. Daarnaast kunt u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met M.A. BEAUTY via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving.

Gezondheidsverklaring

Voor elke permanent make up behandeling is in Nederland wettelijk verplicht om de gezondheidsverklaring in te vullen voordat er aan de behandeling begonnen mag worden. Op deze verklaring staan enkele vragen over uw gezondheid en of u medicijnen slikt die bijvoorbeeld bloed verdunnend zijn (bij pigmentatie gaan bij dunner bloed de wondjes minder snel dicht en dit kan problemen geven tijdens de behandeling).

Vul de gezondheidsverklaring correct en waarheidsgetrouw in want wettelijk mag er niemand in Nederland behandeld worden die niet aan de gestelde vragen op het formulier voldoet. Het kan bij verkeerd of niet waarheidsgetrouw invullen ook problemen voor uzelf veroorzaken. Als u twijfels heeft over een vraag op het formulier, dan graag even melden in plaats van zomaar ja of nee invullen. Er zijn uitzonderingen, maar dan moet u een schriftelijke goedkeuring hebben van uw behandelend arts of medisch specialist en deze meenemen op de dag van de behandeling.

Google Analytics
M.A. BEAUTY maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van M.A. BEAUTY bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan M.A. BEAUTY te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.


M.A. BEAUTY heeft hier geen invloed op. M.A. BEAUTY heeft Google geen toestemming gegeven om via M.A. BEAUTY verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Ontvangers

De gegevens die M.A. BEAUTY ontvangt en verwerkt worden beheert d.m.v.:

Sarasalonsoft. De nieuwsbrieven worden verzonden met Sarasalonsoft. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Sarasalonsoft.

Host

De e-mail van M.A. BEAUTY wordt gehost bij Gmail en Your Hosting. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Google en Your Hosting.

Your Hosting

De website en back-ups van de website worden gehost bij Your Hosting. Gegevens die jij achterlaat op de website van M.A. BEAUTY zijn op de servers van Your Hosting opgeslagen.


Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door M.A. BEAUTY, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven

Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Sarasalonsoft. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt u namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar medicalart.bol@gmail.com.

Contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt met M.A. BEAUTY via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Gezondheidsverklaring

Alle gezondheidsverklaringen worden bewaard onder directe verantwoordelijkheid van Brenda Buitenhuis. Op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) moeten de verklaringen worden bewaard zolang er een relevante grondslag aanwezig is en de overeenkomst loopt.

De gezondheidsverklaringen worden bewaard in het medisch dossier en is alleen toegankelijk voor Brenda Buitenhuis.

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door M.A. BEAUTY worden beheert, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van M.A. BEAUTY privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Uw rechten

Recht op inzage

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij M.A. BEAUTY vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met M.A. BEAUTY. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door M.A. BEAUTY. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij M.A. BEAUTY opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient M.A. BEAUTY al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij M.A. BEAUTY vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat M.A. BEAUTY niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Plichten

M.A. BEAUTY verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang en gezondheidsbelang. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan M.A. BEAUTY de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn dat de gegevens die u heeft gedeeld, met M.A. BEAUTY, met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

M.A. BEAUTY behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer M.A. BEAUTY dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van M.A. BEAUTY te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

www: www.ma-beauty.nl

email: info@ma-beauty.nl medicalart.bol@gmail.com

telefoon: 06 3333 4044

Postadres: Bogert 1 kmr 1 1721 PH, Broek op Langedijk

Vestigingsadres: Bogert 1 kmr 1 1721 PH, Broek op Langedijk

KVK: 80750346

BTWNR: NL003483161B84